Home  
 
Misja
O nas
Ogłoszenia parafialne
Dojazd
Porządek Mszy św.
 
Wspólnoty
Chór parafialny
Grupa przedszkolna
Ministranci
Rada parafialna
Grupy parafialne
Szkoła
 
Z życia misji
Dobra Nowina
Aktualności
Galeria zdjęć
 
Linki
Ciekawe strony
Ochrona danych osobowych
O nas
Historia powstania Misj
Polska Misja Katolicka w Würzburgu została utworzona 1 września 1989 r.  przez ks. bp. Paula Wernera Scheele na wniosek ówczesnego ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, dr. Franciszka Mrowca.  Duszpasterstwo polskie w Würzburgu istniało jednak już po zakończeniu II wojny światowej. Od 1951 roku, gdy posługę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie objął ks. Piotr Wawrzyniak, w Würzburgu - będącym jednym z ośrodków filialnych - Msze św. odprawiane były regularnie raz w miesiącu w kaplicy domu starców Sióstr Franciszkanek przy Bohnesmühlgasse 16. Po przejęciu opieki nad duszpasterstwem polskim we Frankfurcie przez ks. Kazimierza Kosickiego Msze św. w Würzburgu sprawowane były w kaplicy Sióstr Elżbietanek w pobliżu kościoła św. Gertrudy. Od 23 października 1988 r. do końca sierpnia 1989 opiekę nad polską emigracją w diecezji Würzburg sprawował ks. dr Stanisław Gacek, który był jednocześnie Generalnym sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wówczas wierni zaczęli gromadzić się na Eucharystii w kościele św. Gertrudy przy Pleicherkirchplatz 1, w którym Msze św. w języku polskim sprawowane są do dziś. Na mocy dekretu ks. bp. diecezjalnego Paula Wernera Scheele z dnia 14.05.1991 r. Misja otrzymała za patronkę św. Jadwigę Śląską.  W 1992 r. kuria diecezjalna przekazała polskiej Misji - w wyremontowanym byłym budynku zakonnym o. Klaretynów - pomieszczenia parafialne i mieszkanie dla duszpasterza mieszczące się na trzecim piętrze oraz znajdującą się na parterze kaplicę, służącą wszystkim misjom  obcojęzycznym.  Duszpasterze PMK w Würzburgu Pierwszym proboszczem PMK w Würzburgu został ks. dr Henryk Gardyjas, pochodzący z diecezji katowickiej. Posługę duszpasterską pełnił od 1 września 1989 r. do stycznia 1993 r., kiedy to został proboszczem ośrodka duszpasterskiego PMK w Meissner-Abterode.   Od 1 lutego 1993 r. do 30 kwietnia 1999 r. funkcję proboszcza pełnił, przybyły z Hamburga, ks. dr Andrzej Krefft, kapłan diecezji pelplińskiej. W maju 1999 r. mianowany został dyrektorem ośrodka rekolekcyjnego „Concordia” w Herdorfie.  Ks. Jerzy Sobota, pochodzący z diecezji pelplińskiej, wcześniejszy  wikariusz niemieckiej parafii św. Gertrudy oraz PMK w Würzburgu został proboszczem Misji 1 maja 1999 r. i pełni tę funkcję do chwili obecnej.  

Punkty duszpasterskie:
  • Würzburg jest centralnym ośrodkiem dla wszystkich punktów duszpasterskich Misji. Tutaj odbywają się spotkania nie tylko o charakterze religijnym, ale i patriotycznym. Msze św. niedzielne i świąteczne odprawiane są w kościele św. Gertrudy, Pleicherkirchplatz 1. o godz. 11.00.  W każdą środę i piątek Eucharystia sprawowana jest o godz 19.00 w kaplicy przy Virchowstr. 20.  
  • Schweinfurt -  Msze św. odprawiane są w niedziele i święta z wyjątkiem ostatniej niedzieli w miesiącu o godz. 17.30; w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w kościele św. Kiliana, Friedrich Ebert Str. 24.
  • Poppenhausen jest niewielką miejscowością położoną niedaleko Schweinfurtu. Msze św. sprawowane są w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.30 w kościele św. Jakuba, Obere Str. 10,
  • Bad Neustadt – punkt duszpasterski powstał 14 lutego 1999 r.  Eucharystie sprawowane są o godz 15.00 w niedziele oprócz ostatniej niedzieli miesiąca  w kościele św. Jana Chrzciciela, Karolinger Str. 9.
  • Römershag (k. Bad Brückenau) – ośrodek ten istnieje od listopada 2000 r. Msze św. odprawiane są o godz. 18.00 dwa razy w miesiącu w sobotę w kościele św. Benedykta, Schloß Str. 14. Organizowanie raz do roku zabawy parafialnej czy też spotkania opłatkowego świadczą o żywotności tego punktu parafialnego.
Do listopada 1998 r. do PMK  w Würzburgu przynależały jeszcze dwa ośrodki: w Aschaffenburgu i Miltenbergu (zał. 2 października 1997 roku), w których Msze św. odprawiane były co tydzień w sobotę. Wraz z  przybyciem ks. Krzysztofa Winiarza i objęciem przez niego troską duszpasterską rejonu Dolnego Menu rozpoczął się proces organizacyjnego usamodzielniania się tych ośrodków duszpasterskich uwieńczony powstaniem samodzielnej Misji w 2004 r. Przez pewien czas w latach 90-tych Msze św. w języku polskim odprawiane były dodatkowo w Schneebergu w ostatni czwartek miesiąca oraz w Mainsondheim dla pracowników sezonowych a także przebywających na kontrakcie.
Polnische Katholische Mission, Virchowstraße 20, 97072 Würzburg Tel 0931 781514, Fax 0931 7846029 Email