Home  
 
Misja
O nas
Ogłoszenia parafialne
Dojazd
Porządek Mszy św.
 
Wspólnoty
Chór parafialny
Grupa przedszkolna
Ministranci
Rada parafialna
Grupy parafialne
Szkoła
 
Z życia misji
Dobra Nowina
Aktualności
Galeria zdjęć
 
Linki
Ciekawe strony
Ochrona danych osobowych
Rada parafialna
Historia powstania

Pierwsza Rada Parafialna powstała w grudniu 1990 r. Liczyła ona 11 członków. Została podzielona na cztery komisje: do spraw świąt i uroczystości; do spraw charytatywnych; do spraw katechizacji dzieci i dorosłych oraz do spraw rozprowadzania informacji. Celem tej ostatniej była współpraca z redakcją czasopisma: „Nasze Słowo”.
Do zadań członków rady parafialnej należy m.in.  wspieranie ks. proboszcza w inicjatywach duszpasterskich, organizowanie spotkań o charakterze wspólnototwórczym (np. zabawy parafialne).
Dwunastego listopada 1993 r. odbyły się kolejne wybory do rady parafialnej. W  skład 6-osobowej rady weszli przedstawiciele trzech punktów parafialnych: Würzburga, Schweinfurtu i Poppenhausen. Po czteroletniej kadencji rady parafialnej 16 listopada 1997 r. odbyły się następne wybory. Powstały wówczas dwie rady parafialne, jedna w Würzburgu a druga w Poppenhausen, każda licząca po 10 członków.
Ostatnie wybory do rad parafialnych miały miejsce w 2002 roku. W Würzburgu wybranych zostało 20, a w Poppenhausen -  8 osób. Rada parafialna w Würzburgu podzielona została na pięć posług: modlitewną, kulturalno-oświatową, środków społecznego przekazu, charytatywną oraz liturgiczną. Z inicjatywy członków posługi modlitewnej powstał Krąg Modlitwy Różańcowej. Członkowie posługi kulturalno-oświatowej organizują różnego typu spotkania o charakterze wspólnototwórczym, jak zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, współpracują ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy naszej Misji oraz ze „szkołą sobotnią”. Cenną ich inicjatywą są spotkania towarzyskie dla pracowników sezonowych oraz firm polskich odbywające się dwa razy do roku. Osoby przynależące do posługi środków społecznego przekazu zajmują się redagowaniem „Biuletynu” parafialnego, aktualizują stronę internetową naszej Misji oraz prowadzą kronikę. Zadaniem posługi charytatywnej jest pomoc osobom chorym i będącym w potrzebie. Dwa razy w roku wysyłane są transporty darów (głównie odzieży) do Polski. Zbierane są również ofiary pieniężne na rzecz najuboższych. Członkowie posługi charytatywnej troszczą się również o kościół i o kaplicę. Osoby przynależące do posługi liturgicznej są odpowiedzialni za oprawę liturgiczną podczas Mszy św. We wszystkich punktach parafialnych Misji jest obecnie łącznie 21 lektorów i 2 kantorów a także 20 ministrantów.
Od 1996 r. rada parafialna w Würzburgu współpracuje z niemiecką radą parafialną z parafii św. Gertrudy, organizując wspólnie odpusty parafialne i niektóre nabożeństwa sprawowane w języku polskim i niemieckim, spotykając się również na dorocznych dniach skupienia.Skład rady parafialnej
Polnische Katholische Mission, Virchowstraße 20, 97072 Würzburg Tel 0931 781514, Fax 0931 7846029 Email